Uitslag

Hieronder zie je de score, per partij zie je hoeveel punten je gescoord hebt. Elk antwoord dat jij hebt gegeven is een bepaald aantal punten per partij waard. Die worden bij elkaar opgeteld. De partij met de meeste punten komt het beste overeen met je antwoorden.

Ben je benieuwd wat voor invloed andere antwoorden hebben op je score, maak dan de test gerust opnieuw.

CDA GroenLinks D66 PvdA VVD CU SGP 50+ PvdD PVV SP VNL/FVD DENK GeenPeil Artikel 1 Nieuwe Wegen
Punten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vraag 18/18

Als partij in de regering heb je directe invloed op het beleid (ook al moeten compromissen gesloten worden ten koste van eigen standpunten).

De meeste grote partijen streven naar directe invloed. Andere partijen vinden het belangrijker om vast te houden aan eigen standpunten en proberen vanuit de oppositie invloed te krijgen.

Welke drie partijen moet volgens jou in elk geval in een nieuwe regering?

Vraag 17/18

Ik vind dat de menselijke maat centraal moet staan in de publieke zaak.

Vraag 16/18

Ik vind dat er te weinig aandacht besteed wordt aan discriminatie.

Vraag 15/18

Overheid en inkomensverschillen

A. Ik ben voor een sterke overheid die de “vrije markt” aan banden legt en die de inkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden verkleint.

B. Ik vind dat de overheid onrechtvaardigheden moet bestrijden en waar nodig bescherming moet bieden en mensen moet stimuleren om zo snel mogelijk onafhankelijk van een uitkering te zijn.

C. Ik vind dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie.

D. Ik wil een overheid die ruimte biedt aan ondernemers en die prioriteit geeft aan orde en veiligheid.

E. Ik ben het eens met antwoord D, maar wil geen bezuinigingen op zorg.

Toon meer

Vraag 14/18

Vluchtelingen

A. Ik ben voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

B. Ik kies voor een meer selectieve opvang van vluchtelingen en asielzoekers (alleen echte vluchtelingen en geen economische vluchtelingen).

C. Ik wil vluchtelingen in principe alleen in de eigen regio opvangen.

D. Ik zie het liefst een hek om Europa en Nederland (grenzen dicht).

Toon meer

Vraag 13/18

Europa

A. Ik ben voor een sterk Europa met een gekozen regering en parlement.

B. Ik vind de huidige situatie (Europa als een samenwerkingsverband van regeringen en een gekozen parlement) voldoende.

C. Ik ben tegen een versterking van Europa.

D. Ik wil het liefst uit Europa.

Toon meer

Vraag 12/18

Ik wil meer ruimte voor islamitisch onderwijs.

Vraag 11/18

Ik vind dat politici van mijn partij de mening van de leden moeten peilen en uitvoeren.

Vraag 10/18

Ik wil een kleinere overheid met meer politie.

Vraag 9/18

Ik vind dat de overheid zich niet moet bemoeien met mijn leven.

Vraag 8/18

Ik vind een eerlijke verdeling van werk en inkomen van groot belang.

Vraag 7/18

Ik wil een samenleving waarin individuele vrijheid vanzelfsprekend is.

Vraag 6/18

Ik vind dat duurzaamheid meer aandacht verdient.

Vraag 5/18

Ik ben principieel tegen het vrije marktdenken in de publieke sector.

Vraag 4/18

Ik vrees een islamisering van Nederland.

Vraag 3/18

Ik vind dat respect voor dieren in de politiek hoge prioriteit moet hebben.

Vraag 2/18

Ik ben van mening dat ouderen te zwaar worden benadeeld.

Vraag 1/18

Ik vind het belangrijk dat politieke opvattingen gebaseerd worden op mijn christelijke overtuiging.

Routestemmer

Bij welke partij voel jij je thuis? Doe de Routestemmer en je weet het.

Deze stemwijzer bestaat uit 18 vragen over actuele onderwerpen.